Ochrona środowiska

Ochrona środowiska


Dbałość o ochronę środowiska może się wyrażać na wiele różnych sposobów. ACTINA jako marka komputerów robi to na właściwy sobie – produkując komputery nowoczesne, energooszczędne, bezpieczne dla środowiska i wykorzystując materiały nadające się do powtórnego przetworzenia. Produkujemy sprzęt w oparciu o system zarządzania środowiskiem oraz przy wykorzystaniu wiedzy i wytycznych m.in. programów Energy Star® i EPEAT.

Dbając o zadowolenie i dobro naszych klientów oraz ochronę środowiska firma ACTION S.A., właściciel marki komputerów osobistych  ACTINA, wdrożyła w roku 2005 system zarządzania środowiskiem wg. normy PN-EN ISO 14001 jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością i środowiskiem.

Komputery ACTINA produkowane przez ACTION SA spełniają szereg szczegółowych wymagań stawianych normy europejskie i przez programy w których jako producent uczestniczymy. Kluczowe z nich to Energy Star®, EPEAT, ISO 14001, ISO 7779, RoHS oraz WEEE.

ENERGY STAR®

(logo Energy Star) ACTION S.A. w 2008 roku przyłączyła się do ogólnoświatowego programu ENERGY STAR® oferując całą gamę komputerów ACTINA zgodnych z wymaganiami tego standardu.

ENERGY STAR® jest międzynarodowym programem energooszczędności opracowaną przez Agencję Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych. ENERGY STAR® i znak ENERGY STAR® są zarejestrowanym znakami USA. Produkty, które uzyskały oznaczenie ENERGY STAR przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, ponieważ spełniają rygorystyczne wytyczne w zakresie efektywności energetycznej, kreślone przez U.S. EPA i Komisję UE.

Korzyści wynikające z programu Energy Star®:

Zgodnie z przeprowadzonymi na zlecenie programu badaniami zakup sprzętu biurowego (w tym komputerów) oznaczonego logo ENERGY STAR® może zmniejszyć zużycie prądu i wiążące się z tym koszty aż o 30% w skali roku.
Posiadając komputer marki ACTINA oznaczony logo programu mogą mieć Państwo pewność, że spełnia on rygorystyczne kryteria energooszczędności, zapewniając tym samym niskie zużycie energii elektrycznej, zmniejszoną emisję dwutlenku węgla oraz obniżone koszty eksploatacji.

ENERGY STAR® 6.1

Obowiązujący od 7 września 2015

Podstawowe limity dla typowego zużycia energii (TECBASE)

Nazwa kategorii

Możliwości graficzne 1)

Komputer stacjonarny lub zintegrowany komputer stacjonarny

Osiągi, P 2)

Podstawowy limit

0

Wszystkie układy graficzne

dGfx ≤ G7

P ≤ 3

69,0

I1

I2

I3

Zintegrowany lub przełączalny układ graficzny

3 < P ≤ 6

6 < P ≤ 7

P > 7

112,0

120,0

135,0

D1

D2

Samodzielna karta grafiki

dGfx ≤ G7

3 < P ≤ 9

P > 9

115,0

135,0

1)Możliwości samodzielnej karty grafiki są klasyfikowane na podstawie przepustowości bufora ramki, jak pokazano w tabeli 7.
2)P = [liczba rdzeni CPU] × [taktowanie CPU (GHz)], gdzie »liczba rdzeni« oznacza liczbę fizycznych rdzeni CPU, a »taktowa­ nie CPU« oznacza maksymalną częstotliwość rdzeni TDP, a nie częstotliwość zwiększoną dzięki zastosowaniu technologii turbo boost.

Każdy zakupiony komputer, zgodnie z wytycznymi ENERGY STAR® jest fabrycznie przygotowany do automatycznego przejścia w stan ograniczonego poboru energii i przy dłuższej nieaktywności użytkownika do przejścia w stan uśpienia.

EPEAT

(logo EPEAT) System Electronic Products Environmental Assessment Tool (EPEAT) pomaga klientom wyszukiwać, oceniać, porównywać i wybierać produkty na podstawie ich atrybutów środowiskowych ujętych w ramach standardu IEEE1680. Program obejmuje obecnie komputery PC, laptopy, stacje robocze, "cienkich klientów" oraz monitory komputerowe.
EPEAT ocenia produkty pod kątem ponad 50 kryteriów środowiskowych w różnych dziedzinach: energooszczędność, zarządzanie recyklingiem, opakowanie oraz zgodność z normami korporacyjnymi, konstrukcja ułatwiająca likwidację zużytego produktu, żywotność produktu i przedłużenie cyklu eksploatacji czy też redukcja lub eliminacja materiałów szkodliwych dla środowiska.

ACTION S.A. dołączyła do grona partnerów EPEAT w sierpniu 2009 potwierdzając tym samym przynależność do światowej czołówki producentów komputerów i ugruntowując pozycję lidera w kraju.
Aktualna lista komputerów ACTINA ujętych w programie EPEAT

Przypominamy, że ACTION S.A. będący właścicielem marki ACTINA to jedyna polska firma której pracownicy posiadają certyfikat programu EPEAT™.

Certyfikat EPEAT

Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami nt. programu EPEAT i programu odbioru opakowań proszę skorzystać z formularza kontaktowego

Raporty zgodne z wytycznymi GRI publikowane przez spółkę znajdują się pod poniższymi adresami:

Instrukcje utylizacji zużytego sprzętu